Veertigdagentijd en Pasen  - o.a. Bloemschikkingen   (februari/april 2018)

Ook dit jaar was er weer een reeks liturgische bloemschikkingen gemaakt, voor elke zondag in de lijdenstijd.
In allemaal is een krans verwerkt, een halve of hele cirkel. Hieronder een overzicht, met de bijbehorende uitleg.
Twee schikkingen ontbreken, van zondag Oculi (de derde zondag) en van Goede Vrijdag; deze diensten heb ik niet bijgewoond en toen zijn er ook geen foto's gemaakt.

Zondag 18 februari - Invocabit (Roept hij tot mij) - 1ste zondag 40-dagentijd.

 De Schriftlezing en de preek gingen op deze zondag over Jezus' verzoeking in de woestijn - de duivel die Hem tot een knieval wilde verleiden. De gele ranonkels in de schikking, hoe mooi ook, staan symbool voor de verleiding. De stenen staan voor de woestijn.
Vast thema in de bloemschikkingen van deze 40-dagencyclus is de tronk, de dorre tak.

 
De eerste kaars wordt gedoofd.

Zondag 25 februari - Reminiscere (Gedenk Uw Barmhartigheid) - 2de zondag 40-dagentijd.

   
  De Bijbeltekst ging over de Verheerlijking op de berg. De drie witte lelies staan voor Jezus, Mozes en Elia.
 
De kinderen hadden in de kindernevendienst elk een microfoon gemaakt.

Zondag 11 maart - Laetare (Verheugt u) - 4de zondag 40-dagentijd.

 
De kleur van deze zondag is roze, hetgeen betekent dat er al iets van het licht van Pasen doorbreekt.

 
De mooie roze anjers zijn omgeven door een krans van spijlen, die symboliseren wat ons van het volgen van Christus afleidt.
 
    De vierde kaars wordt gedoofd.

Zondag 18 maart - Judica ('Doe mij recht') - 5de zondag 40-dagentijd.

     
Op de vijfde zondag, Judica, blijft er nog maar één kaars branden. Voorganger in deze dienst was mevr. E. Stellingwerf-Vinke, Woudsend.

       
      

 
Een mooie schikking met katjes, roze tulpen en paarse clematis en Lisianthus.
 

 
De kinderen kwamen uit de kindernevendienst met een bak vol kleine emmertjes, die ze mooi hadden versierd en gevuld met aarde
en zaadjes. Ze deelden ze uit aan diverse gemeenteleden, wij kregen er ook een. Wat voor plantjes erin zaten, was nog een verrassing.

       
Op 30 maart kwamen de eerste plantjes omhoog, het bleken viooltjes te zijn (foto 27 april). Die bloeien voorlopig nog niet.

       
In de kerkdienst van 10 juni brachten enige gemeenteleden hun opgekweekte zaadjes mee - viooltjes dus, met een klein bloempje.
Zondag 25 maart - Palmpasen (Palmarum) - 6de zondag 40-dagentijd.

 
Met Palmpasen waren er toevallig ook viooltjes in de schikking verwerkt. Symbool voor nederigheid.

       

 
De palmpasenstokken werden door de kinderen weer trots getoond voorin de kerk


 
Er waren deze keer maar 7 kinderen die een Palmpasenstok hadden versierd.

         
        De "paasbloemetjes" voor dorpsgenoten waren deze keer weer Kalanchoë's.


Donderdag 29 maart - Witte Donderdag (Laatste Avondmaal)

         
Witte bloemschikking met witte violier, gerbera's, rozen en Lisianthus, en daarnaast matzes (ongezuurd brood)

             

   
Avondmaalsviering op Witte Donderdag        

 
Het weer was zo helder, dat het nog bijna licht was toen men uit de kerk kwam.


Zondag 1 april - Pasen (Opstanding van Christus)

     
Een prachtige, feestelijke paasschikking met witte bloemen, o.a. gerbera, lisianthus, witte rozen, gipskruid en violieren.


 
Schriftlezing door mevr. J. van der Meulen. De nieuwe paaskaars is zojuist geïnstalleerd.

 
Muziek in de paasdienst van brassband "Speelt wel" uit Suwâld.