Kinderkerkdienst met thema "Jona" - 10 maart 2024

 
Jona's 'wallevis', gemaakt op de knutseldag met de kinderen voorafgaand aan deze dienst.

 
De kerk was heel anders ingericht dan anders - met tafels en stoelen eromheen.Er waren verschillende dingen gemaakt door de kinderen, zoals een mooi aquarium met vissen, symbool voor de zee waarin Jona terechtkwam.


   

Het verhaal van Jona werd verteld, en uiteraard waar het om draait - dat God vergeving schenkt als mensen zich bekeren van hun slechte gewoonten.
Er werd een toneelstukje opgevoerd door de kinderen, die de bewoners van Ninevé voorstelden, en werden geïnterviewd.

   

Er lagen kleurige vouwblaadjes en potloden op de tafels. En toen werd de gemeente - van jong tot oud - gevraagd om op te schrijven wat men zelf de afgelopen week verkeerd had gedaan en vergeving voor wilde vragen, of iets waar men zich zorgen over maakte wat verbetering behoefde.
De briefjes werden in twee mandjes opgehaald, maar niet voorgelezen; ze werden symbolisch onder een groot kruis gezet, voorin de kerk.Muziek was er ook - natuurlijk werd er gezongen, en liedjes via de beamer ten gehore gebracht.
En vier meisjes speelden mooie stukjes op hun trompet.En bij zo'n speciale feestelijke dienst ontbrak ook de tractatie niet - de kinderen brachten allerlei lekkers rond, op elke tafel werd een schaal neergezet waar men het maar voor het uitkiezen had. Natuurlijk ook veel paaseitjes, al was het nog niet helemaal Pasen.