AdressenKerkelijk Bureau:

voor attestatie, verhuizingen:

  Mevr. M. Wijbenga, Suw‚ldsterdyk 6   0511-431831

voor geboorte, doop, huwelijk, begrafenis:

  zie: Kerkenraad
     

Kindernevendienst:

contactpersoon: Mevr. M. Wijbenga, Suw‚ldsterdyk 6   0511-431831

Liturgiecommissie:

  Anneke de Boer, Lytse Geast 59 0511-842096

Jeugdwerk:

voorzitter: vacant
penningmeester: vacant
secretaris: vacant

clubs (1 x per 2 weken) : woensdagmiddag, 13.30-15.00 uur : groep 5 en 6  
  dinsdagavond, 19.30-21.00 uur : groep 7 en 8  
  vrijdagavond, vanaf 19.30 uur : jongens en meiden van 12-16 jaar  
  vrijdagavond, vanaf 20.30 uur : 16+ club  


Verjaardagsfonds:

contactadres: Dhr. M. Postma en mevr. G. Postma-de Jong, Noarderein 3 0511-432440


Beheer volkstuinen:

  W. Luinenburg, Woelwijk 54   0511-431655


Huisadres Kerk:

Buorren 42, 9255 KL Tytsjerk   (N.B.: is geen postadres) Geen telefoon

Huisadres 'De Sanjes':

Buorren 44, 9255 KL Tytsjerk   (N.B.: is geen postadres)