Tweede adventszondag, 4 december 2005

Advents- en kerstproject 2005 :  Komt allen tezamen.
Vier 'getuigen' komen aan het woord, die alle vier vertellen over het koninkrijk van God en de komst van de Messias. Het zijn de vijgenboom, Johannes de Doper, Maria en de herders. Zij wijzen de weg naar de stal, waar iedereen welkom is.

Bij dit project hoort een poster, en de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken heeft een Advent-schikking gemaakt waar iedere zondag iets aan verandert.
Op 1ste Advent is de eerste kaars aangestoken, en in het midden van de poster, die een wereldbol uitbeeldt, is door de kinderen na de kindernevendienst een stal geplakt, binnen een kring van kindertjes uit allerlei landen.


De liturgische kleur van Advent is paars; vandaar de paarse doek, onder de schikking die uit vier verschillend gekleurde bundels takken is opgebouwd. De bundels zijn rood, geel, bruin en wit. De kleuren staan voor de hele mensheid.
   
De klimop rond de wereldbol bovenin de schikking symboliseert Gods eeuwige trouw.
Temidden van de bundels takken staat een bakje met lila-bloeiend lamsoor, een plant die o.a. op Texel groeit. Ook zijn altijd-groene takjes Thuja verwerkt, verwijzend naar eeuwig leven.


Ilma Pieters, die de leiding had van de kindernevendienst, stak de tweede adventskaars aan - blauw, de kleur van water. In deze dienst ging het over Johannes de Doper.
De groene kaars links symboliseert de vijgenboom, de getuige die op de 1ste Advent aan bod kwam.
(Van de eerste Adventszondag zijn geen foto's).Na de kindernevendienst zetten de kinderen enige dieren op de poster, op en om de stal.
   

3de Advent   Plaatsen van de Kerstboom   Kerstzangavond (4e Advent)   Kerstnachtdienst

Home