Liturgische bloemschikkingen 40-dagentijd 2023

1ste zondag 40-dagentijd - Invocabit  (Roept hij Mij aan) - 26 februari 2023

Lucas 4 : 1-13 staat centraal.

Jezus wordt op de proef gesteld in de woestijn.

U ziet een sobere schikking met een open schaal en een hoge vaas.
In de schaal paarse primula.
Paars is de kleur van voorbereiding en bezinning.
De primula wordt ook wel de Paasroos genoemd.

We gaan langzaam op weg naar Pasen.

In de hoge vaas ziet u ruige aren, die verwijzen naar het verlangen van Jezus naar brood.
2de zondag 40-dagentijd - Reminiscere (Gedenk toch) - 5 maart 2023

   

In Lucas 9 lezen we dat Jezus een intense ontmoeting met drie van zijn leerlingen heeft,
te weten: Petrus, Jacobus en Johannes.

Vandaag ziet u een wolk van gipskruid.
De wolk onttrekt Jezus aan het zicht van de drie leerlingen.
En uit de wolk hoorden ze een stem.

Dit zullen de leerlingen zich herinneren als Jezus moet lijden op Golgotha.
3de zondag 40-dagentijd - Oculi (Mijn ogen) - 12 maart 2023
In Lucas 13 lezen we over de Gelijkenis van de Vijgenboom.

In de schikking van deze week ziet u een vijgentak en een Helleborus.
De wintervrucht is nog te zien aan de tak en de Helleborus, die ook wel kerstroos wordt genoemd,
symboliseert met haar vrucht de verbinding tussen Kerst en Pasen.

Jezus is voor ons geboren en zal voor ons opstaan,
zodat wij de kracht vinden vrucht te dragen.
4de zondag 40-dagentijd - Laetare (Verheugt u) - 19 maart 2023

       


In Lucas 15 lezen we over de Gelijkenis van de Verloren zoon.

Vandaag staat de gelijkenis van de verloren zoon centraal.
Hij komt naar huis en krijgt de kans om een nieuwe start te maken.

In de schikking ziet u groene kale takken en de eerste bloesem, als teken van een nieuw begin.

We mogen steeds opnieuw thuiskomen bij God.5de zondag 40-dagentijd - Judica (Doe mij recht) - 26 maart 2023

   

In Lucas 20 lezen we over de derde gelijkenis in de Veertigdagentijd.

De wijnstok kennen we ook uit de woorden van Jezus:
"Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie,
brengen jullie veel vrucht voort.
Want zonder Mij kunnen jullie niets doen."

Vandaag is er een tros rode druiven en een uitbottende druiventak toegevoegd aan de schikking.
6de zondag 40-dagentijd - Palmarum (Palmpasen) - 2 april 2023
       

In Lucas 19 : 29-44 lezen we over Jezus' intocht in Jeruzalem.
In de schikking in de vaas zien we buxustakken, die hier symbool staan voor de palmtakken bij de Intocht in Jeruzalem.

Na Palmpasen volgt de Stille week.
Naast de vaas met uitbottende takken en buxus liggen een brood en een druiventros op een doek bij een waterkan en een bord met enige korenaren, die verwijzen naar het Laatste Avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde.

"Dit is Mijn lichaam en dit is Mijn bloed", zijn de woorden die Jezus uitspreekt als hij het brood breekt en de wijn schenkt.
Hij deelt zichzelf uit aan ons.
Stille Zaterdag - 8 april 2023
Pasen - 9 april 2023