Avondmaalsdienst, en bevestiging scriba   -   8 oktober 2023

In deze dienst ging ds. B. van der Boon voor.
De Bijbeltekst was uit Johannes 4, vers 13-18 en 25-42, over de Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoette bij de waterput.
"...wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft."


Viering Heilig Avondmaal.

     
Er was ook weer een mooie bloemschikking gemaakt.  (zie ook de pagina met bloemschikkingen).


Bevestiging ambtsdrager

   

Wilma van Etten, al enige tijd scriba van onze kerkenraad, werd in deze dienst door ds. B. van der Boon officieel in dat ambt bevestigd.