Zondag 1 december 2019 (1ste Advent) - doop van Heine Jan Looijenga en Iris Martine Stoker
Op deze eerste Adventszondag werden twee kinderen gedoopt.
Voorganger was ds. Binne van der Boon, en de Bijbeltekst was Jesaja 42 : 1-7 - een profetie over de komst van Christus.

     
Links de kandelaar met vier adventskaarsen waarvan de eerste is aangestoken,
en rechts de liturgische schikking, met dode takken en uitbottende bloembollen (hyacinten) in een mandje.

 
Voorin de kerk zat een groepje koperblazers, familie en/of kennissen van de ouders van een van de dopelingen.
Hun muziek maakte de doopdienst nog extra feestelijk.

 
De vele aanwezige kinderen mochten voorin de kerk ook muziek maken - de kist met instrumentjes stond voor ze klaar.


 
Foto's van de twee dopelingen verschenen meer dan levensgroot op de kerkmuur aan weerszijden van de preekstoel:
er was geen papieren liturgie, alles werd met de beamer getoond, zoals tegenwoordig ook in onze kerk gebruikelijk.

 
De ouders beantwoorden de doopvragen met "Ja".

 
De ouders met de kinderen, klaar voor de doop; baby links Iris Martine, en rechts Heine Jan.

 
Heine Jan wordt gedoopt. Helaas werd 't zicht van de fotograaf hierop een beetje belemmerd. - Hieronder:    
Ook de doop van Iris Martine kwam niet perfect in beeld, de familiefotografen mag men niet in de weg lopen.   


 
Hierboven: de doopkaarsen worden uitgereikt, en hieronder: de doopkaarten
 
In de kindernevendienst maakten de kinderen twee mooie feestslingers met de letters van de namen van de dopelingen,
en achterop de vlaggetjes met letters stonden de namen van de kinderen die eraan mee hadden gewerkt.

Na de dienst koffiedrinken in de Sanjes

 
Na de dienst kon men de doopouders gelukwensen in de Sanjes, en gezellig napraten bij een kopje koffie met een stukje oranjekoek.
 
Links Heine Jan, in 't midden zijn beppe en rechts zijn oerbeppe.