Gedachte.


Jezus is een wereldberoemd persoon.
Na 2000 jaar weten nog veel mensen waar hij is geboren, en hoe hij heeft geleefd.

Wat maakt hem zo bijzonder? Onder andere dat hij als de zoon van God de mensen aanvaardt.
Hij aanvaardt een buitenlandse Samaritaanse vrouw. Hij aanvaardt een verwarde man die ronddwaalt op een begraafplaats. Hij aanvaardt een man uit Ethiopië, met een andere huidskleur, een eunuch, een gecastreerde (Handelingen 8:26).

Hij aanvaardt niet slechts goede mensen, maar mensen die fouten maken. Hij wil Heer zijn over alle volken.
Hij kijkt er niet naar of iemand arm of rijk is (Jakobus 2), wit of gekleurd is, man of vrouw, Jood of Griek (Galaten 3 vers 28). Zij zijn allen één in hem.

Deze tijd zijn ook de weken van antiracisme.
“Aanvaard elkaar tot eer van God, zoals ook Christus jullie aanvaard heeft” (Romeinen 15:7).

Binne van der Boon