Afsluiting seizoen gespreksgroep   -   7 mei 2006
(door Truus de Vries)

Alweer een jaar voorbij! We zijn dit jaar met de gespreksgroep naar een interreligieuze dienst geweest in de Waalse kerk te Leeuwarden. De dienst werd geleid door een dominee, Corry Nicolay, čn een imam (!), Mustafa Önlü. Een hele nieuwe ervaring, waar we veel van hebben geleerd!

Toen we zondag 7 mei om half 11 's ochtends de Waalse kerk binnenstapten, werden we meteen verwelkomd met een bakje koffie/thee. Er waren niet veel mensen aanwezig, maar wel meer kinderen t.o.v. van onze kerk. Er werd meteen gevraagd waar we vandaan kwamen, want aangezien het een vrij hechte groep was, vielen we meteen op. Toen we vertelden dat we een gespreksgroep vormden van de PKN-gemeente in Tytsjerk, keken ze nogal verwonderd op en vonden het heel leuk dat wij hun dienst kwamen bezoeken.

Hoe zag de dienst eruit? We mochten allemaal - de groep bestond uit zo'n 30 man - in een kring gaan zitten. De liederen waren gebaseerd op melodieën van gezangen, dus wat dat betreft was het wel redelijk bekend. De dominee hield zich aan de rituelen van het Christendom vast, en de imam aan de rituelen van de Islam. Het was een hele aparte gewaarwording om zo'n imam in het Arabisch te horen bidden! Het overdenkinggedeelte hield in dat de dominee en imam met elkaar in gesprek gingen over hun religies en er was voor ons gelegenheid om vragen te stellen.


Ds. Corry Nicolay en imam Mustafa Önlü   (foto:  www.kleurrijkgeloven.nl,  door Sake Elzinga, NRC Handelsblad)

Als je het over verschillende geloven hebt, ligt de nadruk vaak op de verschěllen. In deze dienst lag de nadruk echter heel erg op de overéénkomsten tussen de beide geloven, waardoor de dienst een heel vriendelijk karakter had. Na de dienst hebben we nog even met verschillende mensen gesproken en zijn toen naar de Prinsentuin gegaan om daar lekker te picknicken.

Na de picknick gingen we naar Eastermar om daar heerlijk te wandelen. Het was prachtig mooi weer, dus dat troffen we. We hebben het nog even over de dienst van die ochtend gehad en hebben verder lekker van de natuur genoten. Echt een aanrader hoor, die wandelroute!Rond zes uur 's avonds waren we weer thuis, na een enerverende dag. Een dag die we niet snel zullen vergeten!

Truus de Vries