Zondag 1 oktober 2023 - Israëlzondag   (kerkdienst samen met Suwâld).

 
Een feestelijke kerkdienst met veel zang en muziek van de band Walk by Faith uit Dokkum, die hier wel vaker heeft opgetreden.
Bij deze gelegenheid zongen ze verscheidene liederen met Joodse melodieën en soms ook teksten.

De dienst werd geleid door onze eigen predikant, ds. Binne van der Boon.
De Schriftlezing was : Psalm 122 - Vrede voor Jeruzalem.
De preek ging o.a. over de verbondenheid van christenen met de Joden als volk van God, waarop de nadruk ligt op deze specifieke zondag.

                   
Er waren vrij veel mensen in de kerk, mede doordat het een gezamenlijke dienst was met de gemeente van Suwâld.

Er was een mooie bloemschikking gemaakt met daarbij authentieke joodse voorwerpen, zoals een Hebreeuwse Bijbel,
een tallit (gebedssjaal), een keppeltje en een menora (7-armige kandelaar).
Onze predikant, die Israël ook enige keren bezocht heeft, bleek deze dingen in bezit te hebben en voor deze gelegenheid beschikbaar gesteld.

         
De gebedssjaal (tallit) is sierlijk geborduurd met Hebreeuwse letters, Joodse symbolen en kroontjes.        


 
De Hebreeuwse Bijbel; ernaast het keppeltje.

 
Bloemen in de kleuren van de vlag van Israël, wit en blauw  (zie ook de pagina met bloemschikkingen).


                 
Na de kerkdienst was er in de Sanjes feestelijk koffiedrinken met dadelcroquants erbij, een Israëlische lekkernij.
Er was zoveel, dat wie wilde er wel twee stukjes van mocht nemen. En voor de liefhebbers het recept er hier ook nog bij.


Naschrift.
Nog geen week na deze mooie kerkdienst brak er op zaterdag 7 oktober (voor de Joden de Sabbat) in Israël een verschrikkelijke oorlog uit, na een onverhoedse aanval van de terroristische Palestijnse organisatie Hamas, precies 50 jaar na de Jom Kippoer-oorlog in oktober 1973. Duizenden onschuldige burgers aan Israëlische maar ook aan Palestijnse zijde zijn een week later al als omgekomen te betreuren, en er zullen er waarschijnlijk nog vele volgen.