Kerstnachtdienst, 24 december 2010


In deze dienst ging onze eigen predikant, ds. Abbink voor.
De Schriftlezingen waren:
Jesaja 11:1-10 - "En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaļ en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen",
en Lucas 2:1-20 - het kerstevangelie van Jezus' geboorte.

Kerstschikkingen gemaakt door de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken

 

Op de avondmaalstafel stond een witte bloemschikking, met Amaryllisknoppen, zuidewindlelies, witte rozen en chrysanten, en een
witte vorm van Asperagus. Verder takken groene hulst en laurierkers.

Hieronder de schikking naast de preekstoel, waarin men dezelfde elementen terugvindt.
Hoewel kleiner, is deze eigenlijk de hoofdschikking, volgens Diety Pieters van de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken:
"De amaryllissen trompetteren de blijde boodschap de wereld in. De witte rozen staan voor de liefde.
Groen is de hoop: leven en toekomst. En het wit in de schikking als geheel symboliseert reinheid en feest."

 


De zanggroep trad op in deze dienst
Kerstmorgendienst, 25 december 2010

  Tweede witte kerst op rij... vorig jaar ook al sneeuw!

Ook deze dienst werd geleid door onze eigen predikant, ds. Abbink.
De Schriftlezingen waren Jesaja 9:1-6 - "Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht,"
en het kerstevangelie Lucas 2:1-20, over Jezus' geboorte.

 


In de Kerstmorgendienst is er altijd veel aandacht voor de kinderen.
Tijdens advent hadden ze aan een kerststal gewerkt, waar ze iedere zondag iets voor maakten in de kindernevendienst in De Sanjes.
Op een aparte bladzijde hiervan wat foto's, ons toegestuurd door Margriet Wijbenga.
De kinderen kregen een verrassing mee naar huis. Wat zat er in die pakjes?
Waarschijnlijk ging het om dezelfde molentjes, die hieronder aan het draaien worden gebracht


Hieronder een hele rij molentjes met engeltjes, die draaien door de warmte van een kaarsvlam, die dus eerst moet worden aangestoken.
Het was deze kerst nog kouder dan vorig jaar, toen ook alles wit wasZondag 2 januari 2009Nieuwjaarwensen in de Sanjes, op de eerste zondag van het nieuwe jaar