Links

De Nieuwe Bijbelvertaling (Nederlands Bijbelgenootschap)
N.B.: bovenstaande link is alleen nog te gebruiken als men een persoonlijk account aanmaakt, i.v.m. strengere auteursrechten...

De Statenvertaling.

Tytsjerk (Dorpsbelang):   www.tytsjerk.nl

Protestantse Kerk in Nederland:   www.pkn.nl/
- Op deze site zijn heel veel websites van Nederlandse kerkgemeenten te vinden.

Kerken in Aktie:   www.kerkinactie.nl

Kerken in de omgeving:
Protestantse Gemeente Trynwâlden:   www.pgtrynwalden.nl
Protestantse Gemeente Hurdegaryp:   www.pghurdegaryp.nl
Kerken te Burgum:   burgum.frl/voorzieningen/protestantse-gemeente-burgum

Ontmoetingsschool de Romte, Tytsjerk:   www.os-deromte.nl/