Slotakkoord "De Lofzang" na 80 jaar   (29 oktober 2011)


Op zaterdag 29 oktober 2011 vierde ons Tytsjerkster Chr. gemengd koor 'De Lofzang' het 80-jarig jubileum, met een feestelijke uitvoering in de kerk van Tytsjerk, aanvang 's avonds om 19.45 uur.
Er was echter niet alleen feest, maar ook veel weemoed, want deze uitvoering heette niet voor niets "Slotakkoord".
Na dit optreden wordt het koor opgeheven, omdat de meeste leden al behoorlijk op leeftijd zijn en er sinds jaren geen nieuwe instroom meer is.
Er was zeer grote belangstelling, de kerk was stampvol, er waren veel stoelen bijgeplaatst en naast het orgel zaten ook nog mensen.

Er werden deze laatste keer maar liefst acht leden (allen dames) gehuldigd door de KCZB (Koninklijke Christelijke Zangersbond) vanwege een jubileum bij het koor; de heer H. Kinderman, voorzitter van de afdeling Friesland van deze bond, overhandigde hen de oorkonden en de hierbij passende onderscheidingen.
Hierna werd het Bondslied aangeheven, ook een heimwee-moment, want dit was dus de allerlaatste keer...
Ook de dirigent, dhr. H. Visser, werd gehuldigd voor 15 jaar trouwe dienst. Als laatste dirigent heeft hij ook het langst voor dit koor gestaan.
Men eerde hem met een oorkonde en een cassette met lepel, mes en vork, want hij schijnt van lekker eten te houden...

Het gevarieerde programma bestond uit liederen die de koorleden zelf hadden aangedragen, waarbij ook enkele uit een heel oude doos kwamen, zoals het Jagerslied, een Nederlandse vertaling uit het Duits van het uit de opera Der Freischütz afkomstige Jägerchor. De tekst hiervan zou nooit meer genade vinden naar de huidige maatstaven aangaande de opvattingen over de jacht.
Ook het Lied van de dorsers stamde uit een ver verleden, toen het werk op het land nog zwaar handwerk was.
Een hoogtepunt was het Latijnse Ecce, quomodo moritur, een meerstemmig zangstuk, dat ook heel lang geleden op een concours was gezongen waarmee ons koor toen de eerste prijs won, ondanks het overvliegen van een straaljager!
Het laatste gedeelte bestond uit geestelijke liederen, zoals men van een christelijk koor ook mag verwachten, o.a. Daar ruist langs de wolken van Johannes de Heer.
Wees mijn leidsman, met een mooie melodie uit Wales, was het laatste lied, dus het eigenlijke slotakkoord.
Da. Joke van Doorn, zelf ook koorlid, gaf toelichting bij de liederen. De zang werd begeleid door orgel, piano en trompet.

Na afloop was er een receptie in De Sanjes, die ook zeer druk werd bezocht. Mensen stonden in een lange rij voor koffie of thee, maar er was genoeg voor iedereen, en ook fris en lekkere hapjes.
Natuurlijk wilden velen de koorleden spreken en hen feliciteren met het 80-jarig bestaan van het koor, maar ook sterkte wensen met het opheffen van hun vereniging. Het zal erg moeten wennen voor deze mensen, die jarenlang iedere donderdagavond samenkwamen om te zingen.
We zullen hun muzikale bijdrage aan diverse kerkdiensten per jaar missen, en ook de sfeervolle Kerstzangdienst die ze elk jaar verzorgden.
(Klik op plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)
- N.B.: Lukt dit niet in de Internet Explorer, gebruik dan Mozilla Firefox -

> >
Jubilaressen,
hier toegesproken
door penningmeester
mw. A. van der Bijl
Ook de dirigent,
dhr. Henk Visser,
werd gehuldigd.
Hij heeft 15 jaar voor
het koor gestaan, langer
dan enige andere dirigent.


Vervolg van dit foto-verslag     Programma en koorleden     Groepsfoto bij laatste jubileum