Mededelingen

Rectificatie namens de diaconie:

Op pagina 8 van de laatste Klok en Klepel staat een onjuist bankrekeningnummer vermeld.
Het juiste bankrekeningnummer vindt u achterin de Klok en Klepel (p. 39) bij het woord: Kerkgemeenschap.

Hiernaar kunt u collectegeld overmaken.


14 mei 2020

Beste gemeenteleden,

Er is weer een nieuwe brief, de zesde inmiddels, van Ds. Wim Beekman, onze classispredikant. Deze brief en de vorige brieven kunt u hier lezen: Coronabrieven classis Fryslân.

Op maandagavond 25 mei a.s. houdt de kerkenraad op corona-afstand een korte vergadering in de grote zaal van de Sanjes.

Een belangrijk punt van bespreking zal worden:

Wanneer gaan we weer ter kerke?
  In juni proefdiensten met maximaal 30 personen?
  In juli met max. 100 personen?
De zomerdiensten met Suwâld?

Na 25 mei zal ik u hier verslag uitbrengen van de besluiten/voorstellen die wij als kerkenraad nemen voor de komende tijd.

Het lijkt niet eenvoudig om in ons prachtige kerkgebouw met de hele gemeente op gepaste afstand en zonder te mogen zingen weer diensten te houden, maar goed... u leest hoe één en ander gaat verlopen.

Graag brengt de kerkenraad de wekelijkse collecte onder uw aandacht. Nu we geen samenkomsten houden, wordt er geen inzameling gehouden. Toch kunt u de doelen steunen middels een bijdrage op het bankrekeningnummer van onze kerk. Graag erbij vermelden voor welk doel uw bijdrage bestemd is en op welke zondag de collecte werd of wordt gehouden. Meer informatie in Klok en Klepel. Daarin vindt u ook het rekeningnummer van de Protestantse Gemeente.

Kerkdiensten op computer en televisie:
Ds. Binne van der Boon verzorgt met regelmaat overdenkingen en meditaties vanuit onze kerk.
Via www.kerktytsjerk.nl kunt u dit meebeleven. Ook voor de kinderen is er wat te vinden!

In Friesland verzorgt Omrop Fryslân elke zondag waarop de kerken gesloten zijn, om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Martinikerk te Franeker.

NPO2 zendt 's zondags om 9.20 uur een kerkdienst uit met synodescriba ds. René de Reuver of een andere predikant.

Ongetwijfeld zijn er meerdere kerkdiensten die via uw televisie of computer te volgen zijn. In de dagbladen en het weekblad Actief kunt u daar meer over vinden.

De Raad van Kerken in Nederland roept kerken op om op woensdagavond van 19 tot 19.15 uur de klokken te luiden als teken van troost en hoop. Ook in Tytsjerk zal de kerkklok luiden als teken van verbondenheid, hoop en troost! De Kerkenraad wenst u ondanks de verwarring en de onzekerheid, een gezegende tijd toe.

Namens de Kerkenraad
Wieb de Boer.
06-50644540


Coronabrieven van de Classis Fryslân

Brief 6 (14 mei 2020)
Brief 5 (1 mei 2020)
Brief 4 (8 april 2020)
Brief 3 (25 maart 2020)
Brief 2 (19 maart 2020)
Brief 1 (12 maart 2020)Eerdere berichten en video's


Voor de kinderen:
Kleurplaat paradijs
Video van Anneke de Boer:  Verhaal voor de kinderen (1 mei 2020)

Video's van ds. Binne van der Boon:
Jona  (17 mei 2020)
Een stip op de horizon  (10 mei 2020)
Begin mei - Psalm 126  (3 mei 2020)
Praatsje mei Klaas Peter en Lauretta  (28 april 2020)
De vrede van God  (26 april 2020)
Uit een Psalm van David - 68  (19 april 2020)
Pasen (12 april 2020)
Goede Vrijdag (10 april 2020)
Witte Donderdag (9 april 2020)
Het verdriet van God (5 april 2020)
Amos 3 vers 6 (28 maart 2020)

Gedachten, van ds. Binne van der Boon:
Vrijheid  (15 mei 2020)
Wie ben ik? (nog een gedicht van Dietrich Bonhoeffer) - 3 mei 2020
Door goede machten trouw en stil omgeven (gedicht van Dietrich Bonhoeffer) - 26 april 2020
Meditatie over Jesaja 41 vers 10 - 18 april 2020
Meditatie over Psalm 42 - maart 2020)

Ter bemoediging, een video One pair of hands - Elvis Presley

Overlijdensbericht gemeentelid (5 april 2020)