Gedachte.


Ik zag een eend opvliegen.
Aan de vleugelslag kon je wel zien dat die niet zomaar in het wilde weg vloog. In dat kleine kopje gaat wat om, een intentie of gedachte. Het dier vliegt met een doel.

Wij hebben ook gedachten. Waar komen die vandaan? Hoe kan het dat je denkt wat je denkt?
Zijn alle gedachten die we hebben ook waar? Kloppen de gedachten die in je opkomen, over het virus wat rondgaat over de wereld; en de gedachten over je collega; en de gedachten over jezelf?

En hoe zit het met onze gedachten over God.
‘Maak je gedachten krijgsgevangen aan Jezus Christus’, zegt de Bijbel (2 Kor. 10 : 5).

Laat de gedachten van Jezus Christus maatgevend zijn in je leven.
En tot slot: koester nimmer de gedachte, dat God je verlaten zou.

Binne van der Boon