Gedachte.


Deze maand vierden wij 75 jaar vrijheid.

Wat is de vrijheid een groot goed.
We kunnen vrij zijn tot …
En we kunnen vrij zijn van …
In deze maanden van het coronavirus kunnen we nog meer waardering krijgen voor de vrijheid.

God is een bevrijder. ‘Ik ben de HEER uw God, die u uit het slavenhuis bevrijd heeft’, zo presenteert Hij zich aan zijn volk.
Vrijheid staat zo hoog in het vaandel, dat we in Galaten 5 lezen: ‘Jullie zijn geroepen om vrij te zijn’.
Maar ook lezen we daar: ‘misbruik je vrijheid niet om alleen jezelf te dienen’.

En tot slot staat er een prachtige tekst in Johannes 8 vers 36: ‘Wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn’. Die bevrijding is zo radicaal.
Mag de zoon, Jezus Christus, ons van binnen vrijmaken. Vrij van angst, vrij van zonde, vrij van schuldgevoel, vrij van zorgen. Breng het maar in gebed bij Hem!

Binne van der Boon