Gedachte.


Rijk.

Zou je rijk willen worden? Schatrijk?
Als ik daar over verder denk: waarom zou die wens naar rijkdom er kunnen zijn?
Zit daar misschien een verlangen naar onafhankelijkheid en veiligheid achter? Of naar eer en macht?

Matteüs 6 vers 19.
Jezus zegt: “Je moet niet proberen om rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal verdwijnen.
Nee, zorg dat je rijk wordt in de hemel. Want hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Die kan niet wegrotten of gestolen worden. Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn”.

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En waar je hart is, daar zul je ook in gedachten en woorden mee bezig zijn.
Gelukkig wie rijk is in God!

Binne van der Boon