Gedachte.

Een onverdeeld hart

Van tijd tot tijd kom je ze tegen, in een geschiedenisboek, of gewoon in je eigen omgeving: mensen die ergens voor stáán, en die ergens voor gáán.
Ze hebben een besluit genomen. En dat is terug te zien in hun hele leven. Alles moet er toe bijdragen om dit doel te bereiken.

Jezus was zo’n persoon, zelfs de duivel kon hem niet verleiden.
Honger, of rijkdom, of macht, geen enkele duivelse verzoeking was in staat om Jezus van zijn weg af te brengen (Math. 4).
Hij hield zijn goddelijke opdracht voor ogen. Hij hield het einde van zijn levenspad voor ogen, eeuwige Hemelse glorie (Hebreeën 12: 2). Daar bleef Hij bij. Alles in zijn leven moest meewerken, om dit doel te bereiken.
Hij was een persoon uit één stuk, met een duidelijk doel.

Hoe gaan wij om met ons geloof?
Gebed:
“Geef mij een vaste geest die diep van binnen, zonder onzekerheid U blijft beminnen” (Psalm 51: 12).
“Leer mij, HERE, uw weg, opdat ik in Uw waarheid wandel; voeg geheel mijn hart tezaam, tot de vrees voor Uw naam” (Psalm 86: 11).

Binne van der Boon