Gedachte.

Zit er wat achter?

Vorige zondag maakte ik een mooie fietstocht over de wegen en over de smalle paadjes door de velden.
Zo kwam ik op een bruggetje ergens tussen Tytsjerk en Suwâld. Ik stond even stil.
Ik leunde over de witte leuning heen, en keek in het water.
Wat ik zag waren wolken, een rimpeling was er in het water. En ik zag een wit bruggetje.


Zag ik de wérkelijkheid? Of zag ik een áfspiegeling van de werkelijkheid?
Ik stond stil. Ik keek om mij heen, en zag graslanden, bomen, bloemen in de slootwal, was het de werkelijkheid?
Zijn die kortstondige tijdelijke dingen het echt reële wat bestaat? Of is het slechts een afspiegeling?

Zit er een andere hogere Werkelijkheid achter?
Een werkelijkheid die veel reëler is, dan dit vluchtige bestaan?

In de Bijbel lezen wij:
"Nu zien wij nog in een spiegel van raadselen, maar straks zullen wij zien van aangezicht tot Aangezicht."
(1 Corinte 13: 12).

Binne van der Boon