Gedachte.


Invloeden.

‘Anderhalve meter afstand, niet zingen, niet knuffelen’, zei premier Rutte, ‘maar handen wassen, handen wassen, minimaal twintig seconden’.
Zo proberen we verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zijn we ook waakzaam op wat er in ons hart komt, aan gedachten en ideeën?
Want onze gedachten worden woorden. Onze woorden worden daden.
Welke invloeden laten we toe in ons leven?

“Behoed jouw hart boven al wat te bewaren is, het is de bron van je leven” (Spreuken 4: 23).
Want als de bron niet zuiver is, hoe kun je dan zuiver handelen.

“Zalig de reinen van hart”, zegt Jezus, “zij zullen God zien” (Matteüs 5: 8).

Binne van der Boon