Palmpasen (Palmarum)   - Zesde zondag Veertigdagentijd   - 24 maart 2013
In deze dienst ging voor Da. I. van der Pol uit Noardburgum.
De schriftlezingen waren:
Zacharia 9: 9-10  (...Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin...),
Lucas 19: 28-40 (Intocht in Jeruzalem).Da. I. van der Pol gaat voor. Op het koorhek staan "paasbloemetjes" die na de dienst worden rondgebracht.


Zoals gebruikelijk kwamen tegen het eind van de dienst de kinderen binnen met de palmpasenstokken,
die ze in de kindernevendienst hadden opgetuigd. De foto's spreken voor zich...

   


De palmpasenstokken waren weer prachtig versierd!

Even pronken voorin de kerk
Het bijplaatsen van het zesde paneel van de groeiende zonnebloem, met palmpasen-buxustakjes en alvast wat paaseitjes; rechts detail    


De broodhaantjes, versierd met buxustakjes, symbool voor de palmtakken die in ons koude klimaat niet kunnen groeien.

   
De "erehaag" kon dit jaar niet buiten langs het kerkpad worden gehouden - met vlijmende oostenwind en vrieskou

       
        Tenslotte voor de liefhebbers nog even een sprint naar-en-van de Sanjes door de ijzige kou voor een bakje
        "paasbloemetjes" om in de paasweek rond te brengen aan mensen die wat extra aandacht nodig hebben

Pasen  (31 maart 2013)