Pasen   (zondag 4 april 2021)


In deze online-dienst ging ds. Binne van der Boon voor; de preek ging over opstanding en hoop.
De Bijbelteksten waren: Lukas 24: 1-10 (De opstanding) en Romeinen 8: 20-25 (De toekomstige glorie).     
De nieuwe paaskaars, rechts in detail te zien.
Tussen de vaste symbolen alpha en omega (begin en einde), een kruis met een zon (het Licht van Christus), twee korenaren, druiven en onderaan twee vissen.
Waarmee wordt verwezen naar zowel brood en wijn van het Avondmaal, als naar de wonderbare spijziging met de broden en de vissen.


 
Er was een mooi bloemstuk gemaakt, met allemaal witte bloemen, o.a. rozen en leeuwenbekken. De tekst hierbij was:

"Vandaag vieren we Pasen.

Het Geheim van het leven, dwars door de dood heen.
Wij zien veel witte bloemen tussen de Palmbladeren,
die vertellen over de gave van het Licht dat volop stroomt.
De hoop breekt door."


 
Hierboven nog een detail van de bloemen.