25 jaar Samen-op-Weg - 18 januari 2004

Op deze zondagmorgen werd er in de kerkdienst stilgestaan bij het feit dat onze kerk al 25 jaar een Samen-op-Weg-gemeente is, waarin hervormden en gereformeerden sinds 1979 samen de diensten bijwonen.
Voordien gingen de gereformeerden van Tytsjerk deels in Suwld, deels in Hurdegaryp naar de kerk.
In die tijd was dat samengaan iets nieuws en bijzonders, er waren nog niet veel kerken waar dit plaatsvond en behalve in ons dorp was dat toen in Friesland waarschijnlijk in nog maar n andere kerkgemeente gebeurd, nl. Oldeboorn.
Eerst was het een voorzichtig experiment, dat evt. zelfs nog teruggedraaid had kunnen worden, maar in de loop der jaren vervaagde de "grens" tussen hervormd en gereformeerd zodanig, dat men vaak van elkaar niet eens meer weet of men oorspronkelijk van de ene of de andere richting afkomstig is.
De hoogbejaarde ds. K.W. Slik (emeritus te Birdaard) was te gast in deze kerkdienst.
Hij was destijds predikant van onze gemeente. In april 1981 ging hij met emeritaat.


Het fluitkwintet Contrapunctus speelde prachtige muziek in deze kerkdienst, o.a. Watermusic van Hndel en Canon van Pachelbel.
Dit ensemble, dat o.a. heeft opgetreden in het Concertgebouw te Amsterdam, is voortgekomen uit de Fluteband (een fluit-orkest bestaande uit gevorderde fluitleerlingen van streekmuziekschool 'De Wldsang'), en bespeelt ook zelfgebouwde laagtonige fluiten van Jelle Hogerhuis, die o.a. van stukken rioolbuis zijn gemaakt. Deze unieke fluiten zijn heel diep van toon.

      Na afloop van de dienst dronken we koffie in De Sanjes.
      Op deze foto v.l.n.r. :  mevr. Slik, mevr. A. v.d. Steen, ds. K.W. Slik, dhr. O. Leistra.


Berichtje in weekblad 'Actief' van 14-1-2004.

Zie ook artikel met foto in weekblad 'Actief' van 21-1-2004.

Ds. K.W. Slik overleden op 19 november 2005

Home