Restauratie kerktoren Tytsjerk

Sinds begin juli 2009 staat de toren van de kerk van Tytsjerk in de steigers. Na heel veel jaren wachten en geld inzamelen wordt de toren nu eindelijk gerestaureerd. Dit wordt gedeeltelijk gefinancierd door Monumentenzorg. Al in 1995 werd de Commissie Herstel Kerktoren Tytsjerk opgericht, die verscheidene acties organiseerde om fondsen te werven. De laatste jaren bleef het erg stil, soms leek het weleens alsof de restauratie nooit zou plaatsvinden.

Gelukkig is het nu dan toch zover gekomen. De kerktoren wordt grondig gerestaureerd, de glas-in-loodramen in de zuidmuur worden ook opgeknapt. Nog ongeveer een maand zullen de kerkdiensten in De Sanjes moeten worden gehouden, hetgeen een beetje behelpen is, maar in oktober kunnen we plaatsnemen in een gedeeltelijk gerestaureerde kerk.

Als de plannen doorgaan, volgt in 2014 een tweede restauratiefase, waarbij de noordzijde van de kerk en het interieur en het orgel aan de beurt komen.

(Klik op de plaatjes voor grotere foto's, dan rechts klikken om ze op te slaan)


Hieronder foto's van Oebele Leistra van de werkzaamheden aan de toren.


Herplaatsing van de torenhaan op 28 aug. 2009       Krantenberichten