ANBI-informatie van Protestantse Gemeente Tytsjerk
Gegevens van College van Kerkrentmeesters van PKN Tytsjerk


Beleidsplan PKN Tytsjerk 2014-2018


Rekening 2017 en 2018 / Begroting 2018


Diaconie:  Jaarrekening 2017  en  Begroting 2019


ANBI rapport