Derde adventszondag, 17 december 2006
(tevens Dienst van Schrift en Tafel)

Voor men de kerk binnenliep, was er iets heel bijzonders te zien, waar het op zich niet zo geweldig mooie weer alles mee te maken had: een schitterende regenboog. Al naar gelang waar men stond, zag men de kerk onder de boog, maar ook de begraafplaats eromheen, wat een bepaalde sensatie gaf van hoop, van een vooruitzicht op wederopstanding.


De liturgische kleur van de adventsperiode is paars, maar die van de derde Advent is roze; er gloort al enige hoop:   Gaudete, Verheugt u!

De bijbeltekst was Lucas 1 : 39-56 - over de ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elizabeth, de a.s. moeder van Johannes de Doper. Het kind sprong van vreugde op in haar schoot toen ze Maria zag, die het kind Jezus zou baren.

Adventsproject 2006
Het thema van de adventstijd is dit jaar: Engelen.
Een engel hoeft niet per se een stralend bovenaards wezen te zijn met vleugels, maar kan ook een medemens zijn die als het ware een boodschap van God overbrengt, iemand die je bemoedigt of troost, of een aanwijzing geeft die je op de goede weg zet.
Elke adventszondag heeft zijn eigen engel, deze zondag die van de Ontmoeting.

Een liturgische schikking is er deze keer niet, wel een "viertafel", waarop de kinderen na de kindernevendienst een engeltje mogen neerzetten en waar tegen een blauwe hemel iedere zondag een wit hartje wordt bijgeplakt, dat een bloemblaadje is van een kerstroos, die op 1ste kerstdag met het vijfde bloemblad compleet moet worden gemaakt.


In de kandelaar wordt de derde kaars aangestoken.            De kerstboom staat inmiddels ook al in de kerk, de vorige dag opgetuigd.          

     

Het interieur na afloop van de kerkdienst.
's Avonds zou er ook een feestelijke dienst worden gehouden:


Advent-zangavond van koren 'De Lofzang'  en 'Advendo'
- in samenwerking met koperensemble 'Speelt wel' -
De jaarlijkse zangavond van de chr. gemengde koren 'De Lofzang'  uit Tytsjerk en 'Advendo' uit Ryptsjerk & Suw‚ld, deze keer in samenwerking met het koperensemble 'Speelt wel'  eveneens uit Suw‚ld, was weer sfeervol, en in combinatie met die glimmende instrumenten heel moeilijk te fotograferen bij avond.
Omdat Kerstavond en 4de Advent deze keer samenvielen, konden de koren niet later optreden dan op 3de Advent, om welke reden zij hun optreden nu niet als "Kerst-zangavond" maar als "Advent-zangavond" hadden aangekondigd.
Het repertoire was echter ongeveer gelijk, met mooie overwegend klassieke kerstliederen.


Kerstboom optuigen  (16 dec. 2006)     -     Lessons & Carols en Kerstnachtdienst  (24 dec. 2006)