Zondag 24 december 2006  -  A Festival of Lessons and Carols


In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, nl. dat we een Engelstalige dienst in onze kerk hadden op de 4de Adventszondag, was dit helemaal niet het geval. Maar het was wŤl een viering "in Engelse stijl", d.w.z. met het lezen van een aantal bekende schriftlezingen ("lessons", letterlijk "lessen"), zowel de profetieŽn over Christus' komst als het eigenlijke kerstverhaal, afgewisseld met het zingen van kerstliederen (in het Engels "carols" genaamd), wat daar met Kerst veel wordt gedaan.


Rena Wagenaar las de schriftlezingen, de zanggroep zong de kerstliederen in wisselzang met de gemeente.
Het was een mooie en ook goedbezochte kerkdienst.


Naast de preekstoel stond een kleine schikking van lelies en rozen,  
witte bloemen die zowel het feest als reinheid en onschuld uitbeelden.


Thuisgekomen, met in 't hoofd nog de tonen van het mooie kerstlied "Er is een roos ontloken / uit barre wintergrond",  zagen we deze prachtige roos, die midden in deze zachte winter nog in onze tuin bloeide...
Kerstnachtdienst


De aanblik van onze kerk, tegen half 10 's avonds bij aankomst voor de Kerstnachtdienst.
De nieuwe straatlantarens maken het parkeerterrein en het pad erlangs veel overzichtelijker dan voorheen.


Deze warme sfeer straalde al door de ramen naar buiten.
's Avonds kwamen er nog meer bezoekers dan in de morgendienst.


In de sfeervol verlichte kerk speelden Maaike de Vlas en Truus de Vries weer de sterren van de hemel.

Kerstboom optuigen  (16 dec. 2006)     -     3de Advent en Advent-zangavond  (17-12-2006)