Protestantse Gemeente Tytsjerkkerkdiensten

adressen

mededelingen

historie

foto-archief

ANBI

begraafplaats

adressen

links

 
Website laatst bijgewerkt op 20 maart 2019
Ordenen kluizen wekt historisch besef (Leeuwarder Courant, 18 februari 2019)
Startzondag met "Ergens in de verte" van Simon en Zo  (23 september 2018)
Veertigdagentijd en Pasen  (18 feb - 1 april 2018) en uitkomst zaadjes (10 juni 2018)
Verhalen vertellen bij opening "Culturele Hoofdstad 2018"  (26 januari 2018)
Gemeenteavond met panfluit en Bijbelquiz  (23 januari 2018)
Kerkdienst met Trekzak-ensemble "Krekt Oars"  (21 januari 2018)
Inloopbijeenkomst International ArtCamp Tytsjerk  (26 november 2017)
Eeuwigheidszondag, laatste zondag kerkelijk jaar  (26 november 2017)N.B.: Boekje over onze kerk nog altijd verkrijgbaar